உன்னதி வீட்டுக் கடன் காப்பீடு / வாடிக்கையாளர் பாதுகாப்பு

PNB ஹவுசிங், அதன் வாடிக்கையாளர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நீட்டிக்கப்பட்ட வசதிக்காக, கடனை திருப்பிச் செலுத்தும் காலத்தில் எந்தவொரு துரதிர்ஷ்டவசமான நிகழ்வையும் சமாளிக்க உங்கள் சொத்து மற்றும் கடன் திருப்பிச் செலுத்தல்களை நீங்கள் பெற வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கிறது.

வாடிக்கையாளர்களின் வசதிக்காக, பிஎன்பி ஹவுசிங் பல்வேறு காப்பீட்டு நிறுவனங்களுடன் இணைந்து சிறந்த தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளை அவர்களின் வீட்டிற்கே வந்து வழங்கியுள்ளது.

உன்னதி வீட்டுக் கடன்களுக்காக எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் 3 நிமிடங்களில் உடனடி கடன் – இப்போது விண்ணப்பிக்கவும்