நிலையான வைப்புத்தொகைக்கு தேவையான ஆவணங்கள்

PNB வீட்டுவசதி மூலம் வழங்கப்படும் நிலையான வைப்புத்தொகை வட்டி விகிதங்கள் தவணைக்காலங்களில் 7.00% – 7.55% வரை இருக்கும். இது மூத்த குடிமக்களுக்கு 0.25% அதிக FD வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது. தனிநபர் மற்றும் தனிநபர் அல்லாத நிலையான வைப்புத்தொகைக்கு ஒரு தனி ஆவணங்கள் தேவைப்படுகின்றன.

தனிநபர் நிலையான வைப்புத்தொகைக்கு தேவையான ஆவணங்கள்

PNB ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் உடன் தனிநபர் நிலையான வைப்புத்தொகையைத் திறப்பதற்கு தேவையான ஆவணங்கள் பின்வருமாறு:

 • சமீபத்திய பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம்
 • PAN கார்டின் சுய சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்
 • ஆதார் கார்டு, வாக்காளர் அடையாள அட்டை போன்ற முகவரி சான்றின் சுய-சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்.

தனிநபர்-அல்லாத நிலையான வைப்புத்தொகைக்கு தேவையான ஆவணங்கள்

பல்வேறு வகையான நிறுவனங்கள் PNB ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் உடன் தனிநபர்-அல்லாத நிலையான வைப்புத்தொகையை திறக்கலாம், அதாவது:

 • அறக்கட்டளைகள், சங்கங்கள் மற்றும் கிளப்கள்
 • பப்ளிக்/பிரைவேட் லிமிடெட். நிறுவனம், கூட்டுறவு சங்கங்கள், கூட்டுறவு வங்கிகள்
 • கூட்டு நிறுவனம்

தனிநபர்-அல்லாத நிலையான வைப்புத்தொகைக்கு தேவையான ஆவணங்கள் பின்வருமாறு:

 1. அறக்கட்டளைகள்/சங்கங்கள்/கிளப்கள்:
  • நம்பிக்கை பத்திரம்
  • பதிவுச் சான்றிதழ்
  • முதலீட்டின் தீர்மானத்தின் நகல்
  • அறக்கட்டளையின் PAN கார்டு நகல்
  • அறக்கட்டளையின் முகவரிச் சான்று
  • அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்களின் மாதிரி கையொப்பங்கள்
  • கையொப்பமிடும் அதிகாரிகளின் புகைப்படம், PAN கார்டு, முகவரிச் சான்று
 2. பப்ளிக்/பிரைவேட் லிமிடெட். நிறுவனம், கூட்டுறவு சங்கங்கள், கூட்டுறவு வங்கிகள்:
  • மெமோராண்டம் மற்றும் சங்கத்தின் கட்டுரைகள்/பை-சட்டங்களின் நகல்
  • முதலீட்டின் தீர்மானத்தின் நகல்
  • அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்களின் மாதிரி கையொப்பங்கள்
  • கையொப்பமிடும் அதிகாரிகளின் புகைப்படம், PAN கார்டு, முகவரிச் சான்று
 3. கூட்டு நிறுவனம்:
  • பங்குதாரர்களால் கூட்டாண்மை அறிவிப்பு
  • பங்குதாரர்களின் பெயர் மற்றும் முகவரி
  • மாதிரி கையொப்பங்கள்
  • நிறுவனத்தின் PAN கார்டு நகல்

வைப்புகளுக்காக எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்